Tuesday, June 28, 2016

Horses are not built to be ridden

Family and fun.
 
For years already I have been pondering and thinking about the fact that horses are really not built to ride. I believe that horses have backs that are not strong enough to carry us (read the Book review: Tug of War here.)

"Another reason why I believe horses are not meant for riding is that they are built like a suspension bridge.The front legs are the pillars on one side and the hind legs are the pillars on the other end. Suspended in between in the horse’s back. The connection between a suspension bridge and its pillars is very strong and powerful, but not in our horses. Think about the front legs—the shoulder blades have no real joint connecting them to the body. The shoulder blades are just connected by muscle. Strong muscle, I admit, but still, it’s just muscle and tendon."

The interesting fact is also that every time you put on a girth and a saddle you might even cause the back mucle tissue to decrease.

"Think about what you do every time you put a saddle on your horse’s back, tighten the girth and climb on. What you’re doing is compressing the back muscles with the weight of the saddle as well as your own. These back muscles that you can see and feel on the either side of the horse’s spine trigger the forward impulse of the hind legs through the body all the way up to the poll, allowing the horse to carry himself.
 
Unfortunately, many of my patients do not have very well developed back muscles, and that’s not because they have bad fitting saddles or unbalanced riders, it’s just simply due to the fact that every time we sit in the saddle we are compressing the muscle tissue underneath us. Muscle tissue needs a steady blood flow to bring oxygen and nutrients to that area to nourish the muscle cells and allow proper muscle activity. When being compressed by saddle and rider we actually block that blood flow and thus, the muscle tissue decreases (and in the worst case muscle fibers can actually die). I have one four-legged patient who is 9-years-old and has never been ridden. He has the nicest back muscles I have ever seen on a horse."

Equine Physical Therapist Katja Bredlau-Morich has come to this conclusion:
 
"The longtime rider in me says yes. After all, horses look like they are absolutely made for it; not too big and not too small; strong, agile with enough space on their back to carry a human, as they have done for centuries. However, in addition to being a rider I am also an equine physical therapist, and in learning all about equine anatomy—bones, muscles, joints, tendons and ligaments—I have come to the conclusion that I do not believe horses are meant to be ridden.

It’s this combination of: suspension between front legs and body, flat/small SI joint between hind legs and spine, very little mobility in the spine, and the compression of muscles around spine and ribcage from saddle and rider that lead me, as an equine physical therapist, to the conclusion that horses were not made for riding."

A content horse is a Happy Athlete.

Swedish Equine Therapist Lisa Sjöberg is also on the same lines and believes that through proper riding we can help the horse in using the right muscles and finding a proper frame and balance to move in. I totally agree with Sjöberg that through proper movement we can affect the horse a lot but what I still long for in this conversation is why horses get so jammed up and crooked in the first place. I strongly believe that we should put more focus not only on the horse back and saddle fit but also on the horse's teeth and the feet. Even the slightest problem in the horses hoof position or a very common problem such as underrun heels should be dealt with in the first place. We can of course train the horse and try to make it straighter and more balanced but we need to make sure that the basic things are in order first and foremost. With Thor it has been crucial to fix the teeth and hooves and try to find as suitable a saddle as possible. I make sure that he gets to move as much as possible during the 23 hours I am not at the stable and that he has friends and something to graze on. I do not ride him daily and I take him to the water as much as possible (it seems to have a soothing affect on his muscles and mind). I also make sure that he is content (not always so easy) because a content mind affects the whole muscular system in a positive manner.

"Hästar är väldigt känsliga djur och stänger lätt av om de får för mycket stimuli. Kommunicerar man på en för grov nivå lär sig hästen ingenting, eftersom den då går in i ett försvarsläge."

And yes, I could ride him all the time and not give him some time of in the summer just to be a horse. And yes, he would probably work pretty well and be pretty crooked and then I would be as used to it as the horse:

"Lisa förklarar till exempel att en häst, som belastar sig snett, efter en tid börjar uppfatta sin snedhet som det normala. Den behöver därför aktivt få hjälp med att lära sig rätt rörelsemönster igen. Det här, menar hon, är en av anledningarna till att hästar inte kan vila sig i form. De behöver få jobba på rätt sätt för att må bra."

But I don't want to just ride. I want to have a happy horse with a happy back that I can enjoy for years. He is my companion and my friend and I am so truly grateful that I can sit on his back every once in a while.

And this is not against riding. Of course I think we should ride. I just think that we should keep in mind that hourses are really not built to be ridden when we work with these amazing creatures.

"I dag jobbar hon med rörelseanalyser, rehab och utbildning av häst och ryttare i Brottby utanför Stockholm. Lisa menar att alla ryttare måste ha klart för sig att hästar egentligen inte är gjorda för att ridas på.

– För att kunna bära en ryttare och göra det vi ber den om, utan att kroppen tar skada, behöver hästen aktivera ett muskelsystem som är långt mer avancerat än det den naturligt skulle välja. Det här muskelsystemet är inget vi som ryttare direkt kan påverka, utan det valet måste hästen själv göra. Ryttarens uppgift är att guida sin häst till att tänka ut ett bra sätt att använda sin kropp på, säger hon.
 
Lisa tycker sig se att de flesta hältor i dag orsakas av överbelastning. Hon är tydlig med att förklara att rehab-ridningen inte botar några skador eller hältor, det är veterinärens jobb. Men genom att lokalisera varför hästen blev halt från början, och förbättra rörelsemönstret, kan vi undvika att hältan kommer tillbaka. 

På samma sätt menar hon att vi kan undvika hältor från början, genom att lära oss analysera hästens rörelsemönster och lära den att belasta på rätt sätt. Lisa berättar att ett vanligt problem hon stöter på är att hästarnas frambensmekanik är satt ur spel, detta för att de är överbelastade. Hon tycker sig se att problemet många gånger kan härledas till inridningen.

 
– Börjar man rida en unghäst utan att den har lärt sig hantera ryttarens vikt är en vanlig följd att hästen förlänger belastningsfasen. Det innebär att den har kvar frambenen i marken för länge. Vilket i sin tur leder till att fjädringen i frambenen inte fungerar som den ska – det kan på sikt skapa problem som strålbenshälta, gaffelbandsskador och ledinflammationer.
 
Enligt Lisa har många hästar dessutom en tendens att rotera ryggen åt fel håll i ena varvet, vilket skickar ut sadeln på utsidan av böjningen.
– Tar man inte rätt på problemen, och lär hästen att koordinera sig korrekt, går musklerna i kramp för att skydda ryggraden. Då får vi en spänd om öm rygg som inte klarar av ryttarens belastning. Kissing spines är till exempel en vanlig diagnos, för hästar med denna problematik är det jätteviktigt att se till att ryggen hålls funktionell och rätt koordinerad, säger hon.
När Lisa får en ny häst i träning börjar hon alltid med att analysera hästens rörelsemönster.
– Utifrån rörelseanalysen kan jag oftast förstå varför den till exempel har problem som hälta, ryggont och svårigheter med vissa övnin

 
En häst fungerar enligt Lisa som så att den alltid skyddar sin kroppsstatus. Med det menar hon att den försöker utföra det vi ber om på det sätt den är van vid. Detta innebär att hästen antagligen kommer att säga ifrån när vi försöker lära den att använda kroppen på ett nytt sätt.
– Här gäller det att få hästen att våga pröva något nytt. Alla försök hästen gör bör uppmuntras, man tillrättavisar aldrig om den prövar fel sak. Det är som att gå i skolan. Inget barn vågar försöka och pröva nytt om läraren skriker så fort någon svarar fel på en fråga, säger Lisa och fortsätter:
–  Allteftersom hästen lär sig ett nytt och bättre sätt att belasta sig märker den att det sättet är mer bekvämt. Successivt väljer hästen själv det nya sättet."
  

Read the full article Are Horses Really made for riding by Equine Physical Therapist Katja Bredlau-Morich here.
 
A must see video for all horse lovers:
Inside Nature's Giants - Racehorse

Also read:
Targeting the pectoral muscles, Debranne Pattillo, Equinology CEO
Hippson: Lättridning ger mätbar assymetri
Feet or Hooves, The Fascial Connection, Dr. Kelly Ridgway
Ridkonst: Hur assymetriska är våra hästar egentligen?

Other similar articles on my blog can be found here.

Pictures are a taken a few years back.

2 comments:

  1. Yes! YES! That's why I love doing in-hand work, even more than riding nowadays! And I suspect that Willi will never feel as good with saddle (no matter how well fitted) as he does without one.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sounds great Piitu!:) Have a lovely summer with Willi.

      Delete